Zaoytanie ofertowe - transport na stoisku targowym

1-07-13 Autor:W zwi膮zku z realizacj膮 projektu 鈥 Ekspansja polskich silnik贸w elektrycznych dla g贸rnictwa 鈥 misje i targi zagraniczne鈥 dofinansowanego w ramach poddzia艂ania 6.5.2 Wsparcie udzia艂u przedsi臋biorc贸w w programach promocji, dzia艂ania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, osi priorytetowej 6 Polska gospodarcza na rynku mi臋dzy narodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 鈥 2013., Zamawiaj膮cy zamierza zleci膰: Roz艂adunek na stoisku wystawienniczym DFME 鈥濪amel鈥漇.A. na Targach MTPGEiH 鈥濳atowice 2013鈥 w dniach 10-13.09.2013r. dw贸ch silnik贸w elektrycznych o masie do 2,5 tony ka偶dy wraz z ustawieniem na stoisku zamawiaj膮cego nr 14 Sektor S1 (w dniach 7-9.09.2013r.). Zlecenie dotyczy r贸wnie偶 za艂adunku po zako艅czeniu targ贸w wspomnianych 2 silnik贸w elektrycznych na pojazd podstawiony przez zamawiaj膮cego (w dniach 14-16.09.2013r.) z wcze艣niejszym zawiadomieniem z 3 dniowym e-mailowym lub telefonicznym wyprzedzeniem.
Wobec powy偶szego zapraszamy do z艂o偶enia oferty na warunkach okre艣lonych w niniejszym zaproszeniu na wykonanie zam贸wienia, kt贸rego szczeg贸艂owy zakres i warunki zosta艂 zawarty w niniejszym zapytaniu ofertowym.


Plik zapytania do pobrania
www.damel.com.pl/pages/fileadmin/aktualnosci/zapytanie_na_strone-transport.pdf

Do góry

Copyright DAMEL © 2005