Strona   g艂ówna   Powrót   Strona
  startowa
  Dodaj do   ulubionych   Kontakt
   
  


     
Diagnostyka maszyn elektrycznych.

        Badanie diagnostyczne maszyn elektrycznych maj膮 na celu ocen臋 ich stanu technicznego b膮d藕 stopnia zu偶ycia ich element贸w takich jak: uk艂ad izolacyjny, 艂o偶yska, wa艂 wirnika.

 Odpowiednio wczesne wykrycie zapocz膮tkowanego zjawiska uszkodzenia  maszyny pozwala na podj臋cie krok贸w zapobiegawczych (przegl膮d maszyny) w wyniku kt贸rych unikamy powa偶nych awarii, zwi膮zanych z tym d艂u偶szych, nieprzewidzianych postoj贸w a co za tym idzie wymiernych strat ekonomicznych.

W tym miejscu przychodzi na my艣l stara maksyma "偶e lepiej zapobiega膰 ni偶 leczy膰".

           Do bada艅 diagnostycznych zalicza si臋 tak偶e badania, kt贸rych celem jest ustalenie przyczyny z艂ej pracy maszyny np. nadmiernych drga艅, silnego iskrzenia szczotek na komutatorze i innych niesprawno艣ci.

 


Diagnostyka maszyn elektrycznych w miejscu ich pracy (u Klienta).

Badania diagnostyczne, wykonywane przez grup臋 pomiarow膮 Damelu, w miejscu zainstalowania maszyn dokonuje si臋 w oparciu o system pomiarowy "Wamot" opracowany przy wsp贸艂udziale prof. Witolda Ramsa z Katedry Maszyn Elektrycznych Akademii G贸rniczo Hutniczej z Krakowa. "Wamot" jest przeno艣nym systemem komputerowych s艂u偶膮cym do zbierania i przetwarzania danych pomiarowych na stanowisku bada艅 silnik贸w elektrycznych. Pozwala kontrolowa膰 bie偶膮ce warto艣ci wielko艣ci elektrycznych i mechanicznych oraz wykonywa膰 wybrane pomiary zgodnie z odpowiednimi normami.

 


System wspomaga wykonywanie nast臋puj膮cych pr贸b:

- pomiary 3-fazowe zmienno pr膮dowe

- pomiary sta艂opr膮dowe

- pomiary jednofazowe zmiennopr膮dowe

- pomiary impedancji uzwojenia

- pomiary rezystancji uzwojenia

- rejestracja przebieg贸w czasowych

- pomiary rezystancji komutatora

- pomiary rezystancji uk艂adu izolacyjnego

- pomiary napi臋cia odbudowy uk艂adu izolacyjnego

- pomiar pr膮du up艂ywy uk艂adu izolacyjnego

- pomiar pr臋dko艣ci skutecznej drga艅 [mm/s], wyznaczenie charakterystyki widmowej (do900 Hz)

 

Dla ka偶dej pr贸by program:

- wylicza wymagane wielko艣ci i charakterystyki

- przedstawia wyniki w postaci liczb, tabel i wykres贸w

- tworzy protoko艂y dla poszczeg贸lnych pr贸b

- archiwizuje zebrane pomiary

 


Pomiary elektryczne maszyn pr膮du sta艂ego.

1. Ogl臋dziny zewn臋trzne.

2. Pomiar rezystancji izolacji uzwoje艅 stojana ( wyznaczenie R60/R15).

3. Pomiar rezystancji izolacji uzwoje艅 wirnik贸w ( wyznaczenie R60/R15).

4. Pomiar rezystancji izolacji 艣rub biegun贸w komutacyjnych.

5. Pomiar rezystancji izolacji podp贸r 艂o偶yskowych.

6. Pomiar rezystancji izolacji uk艂adu szczotkowego.

7. Pomiar pr膮d贸w 艂o偶yskowych.

8. Pomiar rezystancji uzwoje艅 stojan贸w i wirnik贸w.

9. Pomiar spadk贸w napi臋膰 na biegunach g艂贸wnych.

10. Pomiar spadk贸w napi臋膰 na biegunach komutacyjnych

11. Pomiar spadk贸w napi臋膰 na uzwojeniach kompensacyjnych.

12. Pomiar spadk贸w napi臋膰 na wycinkach komutatora.

13. Sprawdzenie prawid艂owo艣ci ustawienia strefy neutralnej.

14. Pr贸ba napi臋ciem probierczym.

15. Ocena stanu technicznego uk艂adu izolacyjnego uzwoje艅 /zgodnie z PN-E-04700 za艂膮cznik A/.


Pomiary mechaniczne maszyn pr膮du sta艂ego.

Pomiar bicia promieniowego komutatora.

2. Sprawdzenie wyrowkowania komutatora

3. Sprawdzenie stanu technicznego uk艂adu szczotkowego.

4. Sprawdzenie stanu technicznego 艣rub skr臋caj膮cych pakiet wirnika /偶elazo czynne/.

5. Sprawdzenie stanu technicznego element贸w usztywniaj膮cych uzwojenie wirnika i stojana (kliny dystansowe, przek艂adki dystansowe).

6. Pomiar szczeliny powietrznej mi臋dzy wirnikiem a stojanem.

7. Pomiar pr臋dko艣ci skutecznej drga艅 i wykresu widmowego.

8. Sprawdzenie luz贸w 艂o偶yskowych.

9. Sprawdzenie osiowania i poziomowania maszyn.

 


Pomiary mechaniczne maszyn pr膮du zmiennego.

1. Pomiar bicia promieniowego pier艣cieni 艣lizgowych.

2. Sprawdzenie stanu technicznego uk艂adu szczotkowego.

3. Sprawdzenie stanu technicznego mocowania pakietu stojana /偶elaza czynnego/.

4. Sprawdzenie stanu technicznego element贸w usztywniaj膮cych uzwojenie wirnika i stojana (kliny 偶艂obkowe, przek艂adki dystansowe).

5. Pomiar szczeliny powietrznej mi臋dzy wirnikiem a stojanem.

6. Pomiar pr臋dko艣ci skutecznej drga艅 i wyznaczenie wykresu widmowego.

7. Sprawdzenie luz贸w 艂o偶yskowych.

8. Sprawdzenie osiowania i poziomowania maszyn.

 


Ocena stanu technicznego uk艂adu izolacyjnego zgodnie z PN-E-04700 za艂. A

            Izolacja uzwoje艅 jest tym elementem maszyn elektrycznych, kt贸ry ma zasadniczy wp艂yw na ich pewno艣膰 ruchow膮. W eksploatacji maszyn elektrycznych istotne jest 艣ledzenie procesu starzenia si臋 izolacji uzwoje艅. W zespo艂ach nap臋dowych, w kt贸rych na stanowisku pracy nie ma silnik贸w rezerwowych

np. w nap臋d贸w wyci膮g贸w szybowych w kopalniach, silnik贸w walcowniczych i innych. W艂a艣ciwa ocena stopnia zu偶ycia izolacji uzwoje艅 maszyn jest podstaw膮 do planowania i przeprowadzenia i remont贸w.

 Zaplanowane, przygotowane i we w艂a艣ciwym czasie remontowane lub wymienione na nowe uzwojenia minimalizuj膮 koszty z tym zwi膮zane i s膮 gwarancj膮 dalszej niezawodnej eksploatacji maszyn.

 Wed艂ug wsp贸lnych do艣wiadcze艅 (prof. Tadeusza Glinki, Katedra Maszyn Elektrycznych Politechnika 艢l膮ska oraz D膮browskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych "Damel" S.A.) badania uk艂adu izolacyjnego uzwoje艅 napi臋ciem sta艂ym powinny by膰 wykonywane:

- co 5 lat dla urz膮dze艅 elektrycznych o dobrym stanie izolacji

- co 2 lata dla urz膮dze艅 elektrycznych o pogorszonym stanie izolacji

- co rok dla urz膮dze艅 elektrycznych o pogorszonym stanie izolacji pracuj膮cych w odpowiedzialnych uk艂adach nap臋dowych

Uwaga: W zak艂adach g贸rniczych w臋gla kamiennego obligaryjnym jest wykonywanie takich bada艅 co trzy lata. Niekt贸rzy u偶ytkownicy w czasie corocznych planowanych postoj贸w 偶ycz膮 sobie, ze wzgl臋du na strategiczne znaczenie badanych maszyn dla procesu technologicznego, wykonanie pe艂nych bada艅 diagnostycznych.

 


Zakres bada艅 i kryteria oceny stanu izolacji zgodnie z PN-E-04700 za艂. A .

Zakres bada艅 izolacji obejmuje艂 :

a). badanie ustalonego pr膮du up艂ywu przy zasilaniu uk艂adu izolacyjnego napi臋ciem  sta艂ym zmienianym w przedziale od 0 do 2 UN wyznaczenie krzywej R60 = f(U) i okre艣lenie na tej podstawie rezystancji izolacji R60  przy napi臋ciu znamionowym UN  oraz poziomu napi臋cia przebicia UP.

b). na艂adowanie uk艂adu izolacyjnego do napi臋cia UO, po czym zwarciu go na czas tZ, a nast臋pnie rozwarcie i badanie krzywej odbudowy napi臋cia Uod = f(t) w oparciu o kt贸r膮 wyznacza si臋 sta艂膮 czasow膮 odbudowy napi臋cia Tod  i warto艣膰 maksymaln膮 odbudowanego napi臋cia.

c). wyznaczenie krzywej pr膮du up艂ywu ip = f(t) po skokowym za艂膮czeniu, na roz艂adowany uk艂ad izolacyjny napi臋cia sta艂ego o warto艣ci UO i wyznaczenie stosunku i15 / i60.

 


Diagnostyka maszyn elektrycznych w firmie Damel.

Wszystkie badania wymienione w punkcie  Diagnostyka maszyn elektrycznych w miejscu ich pracy (u Klienta) wykonywane s膮 r贸wnie偶 w zak艂adowych stacjach pr贸b D膮browskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych "Damel" S.A.


Badanie typu (pe艂ne).

            Badania typu (zgodnie z norm膮 PN-EN 60034-1) wykonuje si臋 w celu oceny maszyn pod wzgl臋dem konstrukcji, zastosowanych materia艂贸w, jako艣ci wykonania oraz w celu oceny maszyn danego typu, wykonanych w wytw贸rni po raz pierwszy, oceny nowych konstrukcji, w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, materia艂owych lub technologicznych, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na wyniki badania pe艂nego a tak偶e przy okresowej kontroli produkcji.

Zagadnienie wymienione powy偶ej realizowane s膮 od lat w Laboratorium Maszyn Elektrycznych D膮browskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych "Damel" S.A.

 

Laboratorium Maszyn Elektrycznych w firmie Damel


Badanie wyrobu (niepe艂ne).

Badania wyrobu zgodnie z PN-EN 60034 i PN-E 04700 wykonuje si臋 w celu sprawdzenia, czy w艂a艣ciwo艣ci danej maszyny nie odbiegaj膮 od w艂a艣ciwo艣ci maszyn poddanych badaniom pe艂nym i czy podczas produkcji nie pope艂niono przypadkowych b艂臋d贸w. Badania niepe艂ne wykonuje si臋 przy kontroli bie偶膮cej i przy ocenie maszyn remontowanych.

 

Maszynownia, stacja pr贸b wyrobu, pulpit sterowniczy w DFME 鈥濪amel鈥 S.A.

 

          Firma "Damel" S.A. dysponuje wieloma nowoczesnymi przyrz膮dami pomiarowymi umo偶liwiaj膮cymi dokonanie trafnej diagnostyki i identyfikacje ewentualnych uszkodze艅. Z po艣r贸d wielu przyrz膮d贸w wyr贸偶ni膰 mo偶na: tester uzwoje艅 firmy Baker Instrument GmbH, 43 Power Quality Anazyler firmy Fluke, Generator probierczy napi臋cia sta艂ego HV Tester 25 kV , tester T200 firmy SPM itp.

 


Do góry

Copyright DAMEL © 2005